Programa d'actuacions 2020

L'assemblea general de l'entitat, reunida el dissabte 6 de desembre de 2019, va aprovar el següent programa d'actuacions per a l'any 2020:

Actuacions de conscienciació

1. Visites a centres educatius dels municipis associats

Per tal de conscienciar a la població ja de ben petits. L'ADF ofereix una visita anual als alumnes de 4rt de primària i segon de batxillerat dels centres educatius dels municipis de Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.

2. Xerrades i assessorament a veïns i residents

Dins l'acció de proximitat l'ADF ofereix la possibilitat de fer xerrades a associacions de veïns sobre prevenció d'incendis forestals.

Acutacions d'adequació d'infraestructures de prevenció

1. Pista de Puig Cargol (Palamós) i el ramal de baixada de Can Baraca (Calonge)

Es vol reparar el ferm de la pista de Puig Cargol entre Palamós i Calonge, així com el ramal que baixa d'aquesta pista fins a Can Baraca. L'actuació són en total 5,54 Km amb un pressupost total de 4.356,00€ que aniran a càrrec de l'ajut a la gestió forestal sol·licitat a la Generalitat de Catalunya.

2. Franja estratègica de Puig Roquet al Mas Casas (Romanyà de la Selva)

S'ha programat el desbrossament i poda baixa de 21,93 ha a la franja prevista al Punt Estratègic de Gestió de Romanyà previst al Pla de prevenció d'incendis de Les Gavarres amb un pressupost total de 42.191,13€ a càrrec de l'ajut a la gestió forestal sol·licitat a la Generalitat de Catalunya.

3. Franja Vial i ancoratge de la pista que va del cementiri de Romanyà de la Selva a la pista de Puig d'Arques per Font Josepa (Romanyà de la Selva)

Es realitzarà una franja de 10 m a banda i banda d'aquesta pista per tal de millorar la seguretat de la circulació en cas d'incendi i facilitar-ne el seu ús com a ancoratge per una actuació d'atac amb foc tècnic. En total són 5,9 ha que es preveu executar amb personal de TBC (Treball a Benefici de la Comunitat) i voluntaris de l'ADF.

4. Espai obert de Sant Benet del Bosc (Sant Feliu de Guíxols)

Es preveu el manteniment d'aquest espai obert situat al massís de l'Ardenya al pas de la pista carenera principal. Es preveu ampliar i millorar la zona oberta, així com introduir mesures per reduir dificultar-ne el seu ús per a la celebració de festes multitudinàries il·legals. L'actuació anirà a càrrec de la brigada de l'ADF amb personal de TBC i voluntariat.

5. Espai obert de la Divina Pastora (Sant Feliu de Guíxols)

Es preveu desbrossar aquest entorn situat a mig camí de la pista que va de la carretera de Tossa (GI-682) al cim del Puig Gros on hi ha situades infraestructures de comunicacions i vigilància d'incendis de l'ADF i altres serveis públic i privats.

6. Enllaç entre Cim d'Aro amb Mas Nou (Castell-Platja d'Aro)

Es desbrossarà i repassarà aquest accés amb accés restringit que facilita una comunicació d'emergència de la part alta de la urbanització de Cim d'Aro fins a Mas Nou.

7. Franja vial de la Benzinera de Sant Joan de Palamós al Pont de la Presa

Es preveu fer el manteniment dels laterals d'aquest accés a la zona de la Fosca i al paratge natural de Castell-Cap Roig.

Actuacions de formació

1. Programa de formació del voluntariat de l'ADF

Per garantir la competència del personal voluntari que col·labora amb l'ADF, s'ofereix anualment un curs de formació bàsica per a nous voluntaris i un seguit de formacions monogràfiques sobre els diferents temes poden ser del seu interès dins les tasques de prevenció i suport a l'extinció.

2. Oferta de pràctiques a alumnes de cicles forestals

S'ofereix als estudiants de cicle mitja i superior d'àmbit forestal la possibilitat de realitzar les seves pràctiques curriculars en empreses a l'ADF. Els interessats només s'han de posar en contacte amb l'ADF per acordar-ne les condicions.

3. Oferta de pràctiques universitàries

Actualment l'ADF disposa d'un conveni amb la Universitat de Girona per tal que els seus alumnes que pels seus estudis desitgin fer les pràctiques a l'ADF, ho puguin fer.

Actuacions preventives

1. Preventiu aplec de Sant Marc

Per garantir la competència del personal voluntari que col·labora amb l'ADF, s'ofereix anualment un curs de foremació bàsica per a nous voluntaris i un seguit de formacions monogràfiques sobre els diferents temes poden ser del seun interès dins les tasques de prevenció i suport a l'extinció.

2. Preventiu aplec de Pedralta

S'ofereix als estudiants de cicle mitja i superior d'àmbit forestal la possibilitat de realitzar les seves pràctiques curriculars en empreses a l'ADF. Els interessats només s'han de posar en contacte amb l'ADF per acordar-ne les condicions.

4. Preventiu de la revetlla de Sant Joan

Actualment l'ADF disposa d'un conveni amb la Universitat de Girona per tal que els seus alumnes que pels seus estudis desitgin fer les pràctiques a l'ADF, ho puguin fer.

Actuacions de vigilància d'incendis forestals

1. Rondes de vigilància activa en dies d'alt risc

L'ADF destinarà la brigada forestal i els voluntaris disponibles a realitzar tasques de vigilància qualsevol dia de l'any sempre que el nivel del pla AFA del Baix Empordà o Gironès sigui 2 o superior.

2. Dispositiu de vigilància estiu 2020

Del 15 de juny al 15 de setembre, coincidint amb l'època de mes risc d'incendis, l'activitat principal de l'ADF serà vigilància d'incendis forestals i proximitat.

3. Suport al dispositiu de vigilància de massissos

L'ADF col·laborarà amb el dispositiu de vigilància de massissos forestals que organitza la Federació ADF Les Gavarres amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

4. Manteniment xarxa de videovigilància i radiocomunicacions

L'ADF procurarà per la millora i manteniment de les càmeres de vigilància d'incendis forestals i els equips de radiocomunicacions que donen servei a la seva zona d'actuació.


Actuacions de suport a l'extinció

1. Manteniment de l'inventari de recursos locals

Es mantindrà un inventari dels recursos públic i privats existents al territori i que puguin se d'utilitat en cas d'incendis forestal.

2. Grup d'intervenció ADF

Entre els voluntaris de l'ADF es promourà, formarà i equiparà un grup d'intervenció forestal que pugui donar suport forestal amb garanties dins de zona calenta al Cos de Bombers de la Generalitat.

3. Coordinació del suport a l'extinció

Durant qualsevol incendi forestal l'ADF oferirà al Cos de Bombers els recursos locals disponibles, ajudant en la seva coordinació durant tota l'actuació.