Programa d'actuacions 2021

L'assemblea general de l'entitat, reunida el dissabte 10 de desembre de 2020, va aprovar el següent programa d'actuacions per a l'any 2021:

Actuacions formatives i de conscienciació

Oferta educativa als centres de primària i secundària dels municipis associats

L’ADF oferirà xerrades als alumnes de 3r de primària i 4t d’ESO de tots els centres educatius dels municipis associats.

 • Calonge: 3 centres de primària i 1 de secundària

 • Castell- Platja d’Aro: 3 centres de primària i 1 de secundària

 • Palamós: 4 centres de primària i 2 de secundària

 • Sant Feliu de Guíxols: 5 centres de primària i 3 de secundària

 • Santa Cristina d’Aro: 1 centre de primària

Queda oberta la possibilitat a tots els centres de secundària de fer el voluntariat de servei comunitari de secundària a l’ADF, així com pràctiques curriculars de caire forestal o administratiu.

Oferta educativa a graus mitjans i superiors relacionats amb l’entorn forestal

L’ADF ofereix a tots els centres de Catalunya que cursen graus mitjans i superiors relacionats amb l’entorn forestal realitzar visites per conèixer la tasca de prevenció que es realitza, així com donar la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars i no curriculars a la brigada de l’entitat.

Oferta educativa a universitats

L’ADF ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars i no curriculars d’estudis universitaris relacionats amb Educació Social, Criminologia, Geografia i Medi Ambient.

Es demanarà als ajuntaments associats promoure a través de les seves àrees d’ensenyament i joventut promoure les ofertes educatives i xerrades amb joves per facilitar la consciencienciació dels més joves respecte al risc que suposen els incendis forestals.

Pels centres educatius dels municipis associats, o amb conveni de pràctiques amb l’ADF, les visites i xerrades seran gratuïtes. Per la resta de centres s’estableix un import de 200€.

Actuacions de conscienciació a residents

Oferta de visita i assessorament a domicilis i instal·lacions de risc aïllades

L’ADF es posarà en contacte amb propietaris de domicilis i instal·lacions aïllades en contacte amb la massa forestal per oferir-los una visita per valorar el risc i recomanar possibles actuacions per reduir-lo. S’acordarà amb els tècnics municipals els elements a visitar.

Porta a porta a urbanitzacions en zona de risc

L’ADF, si l’evolució de la pandèmia de COVID-19 ho permet, realitzarà un porta a porta pels domicilis d’una urbanització amb risc de cada municipi associats. Les visites es faran preferentment en dissabte i durant els mesos d’abril i maig. S’acordarà amb els tècnics municipals un calendari quinquennal a executar.


Actuacions de prevenció d’incendis

Treballs forestals

Municipi de Calonge Sant Antoni (22.631,84€)

 • 1,98 km de franja vial a la pista de Puig Cargol.

 • 11,38 ha d'espai obert a la zona de Mas Ribot.

 • Torre de videovigilància d'incendis forestals al Puig Cargol.

Municipi de Castell-Platja d'Aro (3.559,82€)

 • 1,46 km arranjament pista del Coll de Can Tirans a la riera de molins.

 • 0,42 km arranjament pista del Coll de Can Tirans al Puig dels Abells.

 • 0,5 ha adequació entorn de la font del ferro.

 • Renovació de la càmera de Cim d'Aro.

Municipi de Palamós (15.499,28€)

 • 6,02 ha franja vial a la pista de Puig Cargol.

 • 1,42 ha adequació espai obert del MAs Juny.

 • 1,4 ha franja vial del Càmping Kings al Pont de la presa.

 • 0.28 ha franja de seguretat aparcament de Cala Estreta.

Municipi de Sant Feliu de Guíxols (3.319,62€)

 • 2,45 km arranjament del ferm de la pista de Casa Nova a Sant Benet del Bosc.

 • Adequació del repetidor de comunicacions i càmera de Puig Gros

Municipi de Santa Cristina d'Aro (47.877,40€)

 • 26,73 ha d'adequació del punt estratègic de gestió de Puig Roquet.

 • 2,37 km d'arranjament del ferm de la pista de de Sant Benet del Bosc a Canyet

 • 4,37 km d'adequació de la pista de Sant Benet del Bosc al límit amb Llagostera

 • Instal·lació de torre de videovigilància d'incendis i comunicacions de Puig Roquet.

Formació interna ADF

Curs bàsic de formació ADF

Formació orientada als nous membres de l’ADF amb una durada de 20h amb el següent temari: introducció a les ADF; prevenció d’incendis forestals; normativa forestal bàsica; riscos i seguretat en treballs forestals; mecànica i manteniment de maquinària forestal; desbrossadora forestal, motoserra; primers auxilis.

Serveis preventius

Preventiu aplec de Sant Marc

En el cas que es realitzi l'aplec per la bona evolució de la pandèmia l'ADF hi assistirà amb un equip d'intervenció perquè es compleixin les mesures de seguretat del permís per fer servir fogonets de gas per al tradicional concurs d'arrossos.

Preventiu aplec de Pedralta

En el cas que es realitzi l'aplec per la bona evolució de la pandèmia l'ADF hi assistirà amb un equip d'intervenció perquè es compleixin les mesures de seguretat del permís per fer servir fogonets de gas per als que desitgin cuinar el dinar.

Preventiu de la revetlla de Sant Joan

Servei de vigilància durant la nit de Sant Joan arreu dels cinc municipis de l’ADF a càrrec dels voluntaris de l’ADF.


Actuacions de vigilància d'incendis forestals

Rondes de vigilància activa en dies d'alt risc

L'ADF destinarà la brigada forestal i els voluntaris disponibles a realitzar tasques de vigilància qualsevol dia de l'any sempre que el nivell del pla AFA del Baix Empordà o Gironès sigui 2 o superior.

Dispositiu de vigilància estiu 2020

Del 15 de juny al 15 de setembre, coincidint amb l'època de mes risc d'incendis, l'activitat principal de l'ADF serà vigilància d'incendis forestals i proximitat.

Suport al dispositiu de vigilància de massissos de la Federació ADF Les Gavarres

L'ADF col·laborarà amb el dispositiu de vigilància de massissos forestals que organitza la Federació ADF Les Gavarres amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.