ADF Gavarres Marítima

Prevenció d'incendis forestals

Calonge - Sant Antoni, Palamós, Castell - Platja d'Aro, St. Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro

Telèfon d'atenció: 670 288 833 (tardes) - maritima@adfgavarres.cat

Assemblea ADF Gavarres Marítima 2022

El proper dilluns 28 de novembre a la sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a les 16.00 h en primera convocatòria, i a les 16.15 h en segona convocatòria; celabrarem l'assemblea anual ordinària de l'ADF del 2022 amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta assemblea anterior

  2. Aprovació de la incorporació de nous associats

  3. Aprovació del comptes del 2021.

  4. Revisió del programa actuacions de prevenció d’incendis 2022

  5. Estat de comptes a data de l’assemblea

  6. Aprovació del programa d’actuacions de prevenció d’incendis pel 2023

  7. Aprovació del pressupost pel 2023

  8. Torn obert de paraules

L'assemblea és oberta al públic tot i que: el socis tenen dret a vot i paraula, els voluntaris i personal de l'ADF tenen dret a paraula, el públic pot demanar veu al torn obert de paraules.

En cas d'aforament limitat tenen preferència per ordre: els socis, els voluntaris i finalment el públic.

La documentació a tractar en l'assemblea està disponible a l'apartat de transparència d'aquesta web.


Entitat amb el suport de: