Personal voluntari

Els estatuts de l'ADF Gavarres Marítima, com a entitat sense ànim de lucre amb objectius d'interès general, preveuen poder incorporar com a recursos humans per a assolir part dels seus objectius la figura del personal voluntari.

Què és un voluntari ADF?

És una persona que voluntàriament i sense voler percebre cap retribució econòmica o material, es compromet a dedicar part del seu temps lliure col·labor en una ADF per assolir la seva finalitat estatutària de prevenció d'incendis forestal i protecció del patrimoni natural, tot treballant per assolir les tasques previstes en el programa anual d'actuacions aprovat per l'Assemblea General de l'ADF.

Com ser voluntari de l'ADF?

Si estàs interessat en ser voluntari de l'ADF Gavarres Marítima envia un currículum a maritima@adfgavarres.cat. Ens posarem en contacte amb tu i et farem una entrevista per conèixer els teus interessos i aptituds. A continuació, amb la resta d'interessats que hi hagin, se t'oferirà realitzar una formació bàsica, i un cop superada podràs entrar a formar part del cos de voluntaris de l'ADF.

Quines tasques fa un voluntari ADF?

Principalment la tasca d'un voluntari ADF és l'execució de treballs forestals de prevenció d'incendis:

  • Accions de conscienciació a la població sobre el risc d'incendis forestals.

  • Manteniment de franges i senyalitzacions vials.

  • Obertura i manteniment d'espais oberts.

  • Manteniment de punts d'aigua, sistemes de videovigilància d'incendis i radiocomunicacions en entorn forestal.

  • Adequació i manteniment de punts estratègics de gestió forestal.

  • Adequació de punts d'afluència pública.

  • Realització de preventius en activitats de risc d'incendi forestal.

  • Realització de rondes de proximitat i vigilància d'incendis forestals

  • Actuacions de primera intervenció en connats d'incendi forestal.

  • Suport a l'extinció i coordinació de recursos locals, sota la direcció de Bombers de la Generalitat (Tasca reservada als membres del grup d'intervenció de l'ADF).

Què és el grup d'intervenció (GdI) de l'ADF?

Entre els voluntaris més aptes físicament i que hagin demostrat assolir uns coneixements i amplia pràctica amb les eines forestals, es realitzarà una formació específica al Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a obtenir el carnet groc ADF que habilita com a membre del grup d'intervenció i així participar en el suport directe a l'extinció d'incendis al costat dels Bombers de la Generalitat.