Programa d'actuacions 2023

Conscienciació del risc

Es repetiran les xerrades i col·laboracions amb els centres educatius dels municipis associats.

Treballs forestals de prevenció

Municipi de Santa Cristina d'Aro

 • Adequació espai obert de Sant Baldiri

 • Fase IV del Punt estratègic de Puig Roquet (Executat)

 • Obertura caixa i franja vial pista Pont Rodó -Vall Repòs (Executat)

 • Adequació espai obert Can Codolar (Executat)

Municipi de Platja d'Aro

 • Adequació del ferm de la pista del coll de Can Tirans a Masnou per l'antic dipòsit

 • Adequació de l'entorn de Puig Pinell

 • Adequació ferm i caixa enllaç - Urb. Cim d'Aro amb Mas Nou (Executat)

 • Franja vial de la pista del coll de Can Tirans a Masnou per l'antic dipòsit (Executat)

 • Franja vial de la Riera de Molins a Masnou per Fenals (Executat)

 • Adequació de la ruta de les fonts (Executat)

Municipi de Calonge

 • Franja vial pista de Riu Fred - Creu del Castella a Mas Mont i Mas Ambrós

 • Adequació del ferm de la pista de Mas Rosselló a l'encreuament cap a Can Tallades (Executat)

 • Franja vial pista de la pista de Mas Rosselló a l'encreuament cap a Can Tallades (Executat)

Municipi de Palamós

 • Espai obert Mas Oliver

 • Repàs franja lateral Benzinera Sant Joan - Pont de la presa (Executat)

Municipi de Sant Feliu de Guíxols

 • Adequació espai obert divina pastora (Executat)

 • Franja vial de la pista de la divina pastora – Puig Gros (Executat)

 • Obertura caixa pujada Sant Benet (Executat)

 • Adequació espai obert de Sant Benet (Executat)

Es provarà la incorporació progressiva als treball de la brigada d’una tanqueta forestal robotitzada per anar-ne valorant el rendiment.

Vigilància d’incendis

Dispositiu de vigilància de l’ADF

En dies d’alt risc d’incendi (ALFA 2 o 3) i del 15 de juny al 15 de setembre en horari de màxim risc la brigada de l’ADF no realitzarà treballs forestals i es dedicarà a la vigilància de columnes i primera intervenció.

Dispositiu de vigilància de massissos de la Federació ADF Les Gavarres

L’ADF col·laborarà al dispositiu de vigilància de massissos de la Federació aportat un dels vehicles perquè cobreixi la zona Nord de l’Ardenya o Est de Les Gavarres.

Dispositiu de l’entorn natural de Castell

Es preveu que l’Ajuntament de Palamós encarregui a l’ADF el mesos de juliol i agost, assumint-ne els costos de personal i material, un dispositiu de vigilància per a la zona de l’entorn natural de Castell.