Personal de treballs a benefici de la comunitat

L'ADF disposa d'un acord amb el Servei de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per poder acollir a persones que s'acullen a realitzar Treballs a Benefici de la Comunitat (TBC) com a alternativa a una condemna.

Què són els Treballs a Benefici de la Comunitat (TBC)?

Són mesures penals alternatives d’utilitat pública i interès social que consisteixen a fer una activitat no retribuïda en benefici de la comunitat, col·laborant amb entitats públiques sense afany de lucre, durant un determinat número de jornades que estableix la instància judicial. Els treballs en benefici de la comunitat són una alternativa a la presó que afavoreix l’educació i la inserció social de la persona penada, per reparar el dany causat. Aquestes s’han de comprometre a seguir el Programa signant i acceptant el pla de treball.

Els TBC són alternativa juducial a...?

    • Un compliment de la responsabilitat subsidiària per impagament de multa.

    • Condició de la suspensió de l’execució de penes privatives de llibertat.

    • Penes directes de determinats delictes.

Més informació a: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mesures_penals_alternativ/programes/treballs_benefici/