Butlletí gener - febrer 2020


Acabada la franja vial de Font Josepa

L'ADF ha finalitzat aquesta actuació de 5,9 ha que complementa el punt estratègic de gestió (PEG) de Romanyà de la Selva. En total s'hi han dedicat de 871 hores entre voluntaris i personal en conveni pel programa de Treballs a Benefici de la Comunitat (TBC) del Departament de Justícia.

A part de millorar la mobilitat i seguretat, en cas d'incendi és un punt d'anclatge per iniciar un atac paral·lel amb foc tècnic. Properament es preveu executar més actuacions en aquest PEG.

Actuacions durant el Temporal Glòria

Al llarg dels dies 19, 20 i 21 de febrer, vam patir el pas del Temporal Glòria. Va afectar sobretot la zona litoral del nostre entorn amb danys a infraestructures portuaries i platges. Des de l'ADF vam respondre a diverses peticions de suport per afectació d'arbrat caigut a la via pública, però no tant com altres temporals anteriors.

Totes les actuacions es van realitzar en coordinació amb el Control de Regió de Bombers, qui ens facilitava les incidències dins de la nostra zona d'actuació.

Detall de les actuacions realitzades:

  • C31 i zona del Golf (Santa Cristina d'Aro)
  • Pista del Puig Cargol i barri de la Fosca (Palamós)
  • urbanització Mas Pere (Calonge)
  • Accés a Tamariu (Palafrugell)

Apart es va auxiliar a una furgoneta de serveis encallada pel fang en unes de les pistes forestals de la zona de Romanyà de la Selva.

S'ha rebut agraïment per part de Policies Locals i les Àrees tècniques de diversos dels Ajuntaments associats a l'ADF. A nivell totes les ADF de Catalunya consta la realització de 118 serveis durant aquests dies.

Serveis comunitaris de secundària

Catorze alumnes de l'Institut d'Educació Secundària Puig Cargol de Calonge han triat fer el servei comunitari curricular a l'ADF. El dissabte 11 de gener s'els va oferir una formació bàsica de cinc hores sobre l'ADF i com s'organitza la prevenció d'incendis al territori. De de llavores, aniran participant a les diverses activitats forestals dels voluntaris de l'ADF per col·laborar-hi.El servei comunitari és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori de secundària per promoure accions de compromís cívic.

Tecnificació del voluntariat

Des de l'ADF s'ofereix als voluntaris, un cop al mes, fer un monogràfic de tecnificació en temes que es considerin necessaris per a millorar la seva seguretat i rendiment en la tasca que realitzen. En aquest cas s'ha ofer un taller de mecànica avançada de motoserres i exercicis pràctics de precissió amb la motoserra.

Prova pilot de Sthil 'SmartConnect'

Taller Brugulat de Llagostera ens ha ofert un nou dispositiu de Sthil que es pot col·locar a qualsevol dels motors de motoserra, desbrosssadora o a les motobombes dels vehicles; i permet saber les hores de funcionament de cares a poder fer-ne un manteniment adequat. Aquesta aplicació es comunica a través de bluetooth amb el telèfon del cap de brigada i es pot consultar on-line de d'una app.

Ampliació del banc de treball

Hem acanviat i ampliat el banc de treball de la zona de taller de l'ADF perquè permeti treballar varies persones a la vegada. Això ens permetrà guanyar temps a l'hora de fer el manteniment de les màquines en arribar després de la jornada de treball.