Formació

Des de l'ADF Gavarres Marítima creiem en la formació i pràctica continuada com una inversió de futur pel territori. La dedicació de recursos i temps a la preparació competencial del nostre personal laboral, voluntari o en pràctiques formatives curriculars; és clau per la seva seguretat i el futur del patrimoni forestal i natural. No només amb la tasca del dia a dia en treballs forestals de prevenció, sinó que en el cas d'un gran incendi forestals aquests coneixements repercutiran en la capacitat de resposta i suport al cos de Bombers per controlar-ne l'afectació el més ràpid possible.

Àmbits formatius

  • Coneixement del territori

  • Primers auxilis

  • Manteniment i ús d'equips de protecció individual

  • Manteniment i reparació de maquinària forestal

  • Manteniment i reparació de vehicles 4x4

  • Prevenció d'incendis i gestió forestal

  • Comunicació per a la conscienciació del risc d'incendi

  • Coordinació i gestió de recursos humans i materials en emergència

  • Primera intervenció i suport a l'extinció d'incendis

Recursos formatius