Ajuts i subvencions

Any 2022

Ajut de la Diputació de Girona – 5.100 € – Expedient 2022/2085 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 – Combustible i reparació de vehicle i maquinària, despeses de gestoria, impostos, assegurances.

Ajut de la Generalitat de Catalunya - 10.559,55 € - Expedient ARP240/22/000141 - Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) - Despeses fixes i variables per manteniment de vehicles i material de l'ADF

Any 2021

Ajut de la Generalitat de Catalunya i FEADER - 48.672,47€ ( 27.743,31€ de la Generalitat, 20.929,16 € del FEADER) - Expedient GI51043021 - Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública - 23,88 ha d'obertura de línia de defensa contra incendis al punt estratègic de gestió de Puig Roquet (Romanyà de la Selva), 2,3 km de manteniment del ferm i franja auxiliar de trànsit del Mas Roselló a Can Duran (Calonge - Cruïlles)

Ajut de la Diputació de Girona – 5.100 € – Expedient 2021/1619 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 – Combustible, manteniment de vehicles, assegurances, taxes, despeses de gestoria.

Ajut de la Generalitat de Catalunya - 8.968,56 € - Expedient ARP181/21/000115 - Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) - Despeses fixes i variables per manteniment de vehicles i material de l'ADF

Any 2020

Ajut de la Generalitat de Catalunya i FEADER - 49.763,43€ ( 28.365,16€ de la Generalitat, 21.398,27 € del FEADER) - Expedient GI51032420 - Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública - 26,73 ha d'obertura de línia de defensa contra incendis al punt estratègic de gestió de Puig Roquet (Romanyà de la Selva), 2,45 km de manteniment del ferm de la pista de Casa Nova a Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols), 2,37 Km manteniment del ferm de la pista de Sant Benet a Canyet (Santa Cristina d'Aro), 4,37 Km manteniment del ferm de la pista de Sant Benet al límit amb Llagostera (Santa Cristina d'Aro)

Ajut de la Diputació de Girona – 5.100 € – Expedient 2020/1579 – Programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 – Combustible, manteniment de vehicles, assegurances, taxes, despeses de gestoria i adquisició equip radiocomunicacions xarxa RESCAT.

Ajut de la Generalitat de Catalunya - 10.326,10 € - Expedient ARP101/20/000155 - Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) - Despeses fixes i variables per manteniment de vehicles i material de l'ADF