Assemblea general ordinària 2019

 • Data: dissabte 30 de novembre de 2019
 • Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Palamós (Ubicació)
 • Horari: 9.45 en primera convocatòria, 10.15 en segona convocatòria.

Ordre del dia

   1. Repàs i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea.
   2. Repàs i aprovació dels comptes del 2018.
   3. Revisió de les actuacions del 2019 i estat de comptes a data de l’assemblea.
   4. Elecció de secretari, vocal municipal i dos vocal de junta per al període 2019 – 2023.
   5. Exposició i aprovació d’actuacions de prevenció d’incendis per l’any 2020.
   6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2020.
   7. Ajuda a l’ADF L’Espluga de Francolí per l’afectació patida pels passats aiguats.
   8. Torn obert de paraules, precs i preguntes.

En acabar l'assemblea hi haurà reunió de voluntariat, per tractar temes de projectes, formació i equipació; i la programació dels propers mesos.

Documentació per l'assemblea

Condicions d'accés, veu i vot

  • Assistència oberta al públic amb prioritat als membres de l'ADF (Socis, voluntaris, col·laboradors i persona laboral)
  • Dret a veu: Membres de l'ADF (Socis, voluntaris, col·laboradors i personal laboral)
  • Dret a vot: Socis de l'ADF