Informació institucional i organitzativa

Missió de l'entitat

La lluita integral contra els incendis forestals.

Activitats de l'entitat

 • Actuacions de conscienciació del risc que suposen els incendis forestals, les mesures per minimitzar el risc i l'autoprotecció en cas d'incendi forestal.

 • Treballs forestals de prevenció d'incendis en base a als plans de prevenció d'incendis forestals vigents.

 • Actuacions de vigilància d'incendis forestals i primera intervenció en dies i èpoques d'alt risc.

 • Suport al cos de Bombers de la Generalitat en l'extinció d'incendis forestals.

 • Suport a activitats d'interès general en territori forestal.

Àmbit d'actuació

Els territori municipal dels municipis fundadors de l'ADF (Calonge - Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro) i els dels municipis limítrofes a aquests. Excepcionalment en actuacions de suport a l'extinció es podrà actuar arreu de Catalunya seguint els criteris que estableixi la Directriu 1 de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat adreçada a les ADF.

Normativa aplicable

Número de registre de l'entitat

Número 289 del registre d'agrupacions de defensa forestal del Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya

Vinculació amb entitats i administracions

Ajuntaments associats:

 • Calonge - Sant Antoni

 • Castell - Platja d'Aro

 • Palamós

 • Sant Feliu de Guíxols

 • Santa Cristina d'Aro

Entitats a les quals l'ADF L'ADF Gavarres Marítima està associada:

 • Federació ADF Les Gavarres

 • Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya

 • Consorci Forestal de Catalunya