Gestió administrativa

Contractes

L'òrgan responsable en matèria de contractació de material inventariable (>600€) és la Junta directiva. Les despeses inferiors a aquest import són responsabilitat del coordinador, el tècnic de suport o el capatàs de la brigada en base a projectes i partides pressupostàries aprovades; responent davant de la junta de la motivació de la seva execució.


Convenis

2020

 • Conveni de col·laboració en matèria de cessió i manteniment de l'antic sistema de telecomunicacions VHF de la Policia local de Sant Feliu de Guíxols a l'ADF. Sense import econòmic. Cessió de material.

2015

  • Ajuntament de Palamós. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6.972,46 €.

  • Ajuntament de Calonge. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6997,66 €.

2014

  • Diputació de Girona. Conveni servei de prevenció d'incendis forestals campanya 2014. Import concedit: 60.000 €.

  • Ajuntament de Calonge. Conveni aportació anual municipal a l'ADF. Import del conveni: 6997,66 €.Ajuts i subvencions

2019

  • Diputació de Girona. Subvencions actuacions matèria forestal i prevenció incendis forestals. Import: 5.100,00€. Amb concurrència pública.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2019 (Manteniment). Import: 8.180,00 €. Amb concurrència pública. Convocatòria. Atorgament.


2018

  • Diputació de Girona. Ajut per la prova pilot de la brigada socioeducativa. Import: 12.000 €. Sense concurrència pública. Es justifica parcialment el cost d'empresa del capatàs de la brigada.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2018 (Manteniment). Import: 5.242,09 €. Amb concurrència pública.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2017-2018. Import concedit: 46.307,50 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.

  • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2018. Import: 4.717,88 €. Amb concurrència pública:


2017

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2017 (Manteniment). Import: 5.508,25 €. Amb concurrència pública.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2016-2017. Import concedit: 47.160.21 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.

  • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2017. Import: 4.923,40 €. Amb concurrència pública.


2016

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2016 (Manteniment). Import: 6.271,00 €. Amb concurrència pública.

  • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2016. Import: 5.000 €. Amb concurrència pública.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2015-2016. Import concedit: 2.610 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a l'adquisició de material de transmissions i posicionament de les ADF. Import concedit: 4.000 €. Amb concurrència pública. Es justifica l'adquisició d'equips de transmissions.


2015

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2015 (Manteniment). Import: 5.371,28 €. Amb concurrència pública.


2014

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a l'adquisició de material de transmissions i posicionament de les ADF. Import concedit: 11.790 €. Amb concurrència pública. Es justifica l'adquisició d'equips de transmissions.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajut per al foment de les ADF 2014 (manteniment). Import concedit: 5.399,48 €. Amb concurrència pública.

  • Diputació de Girona. Ajut per a actuacions en matèria forestal 2014. Import: 5.000 €. Amb concurrència pública. Es justifica feina adequació de tres espais oberts.

  • Departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal sostenible 2013-2014. Import concedit: 2.610 €. Amb concurrència pública. Es justifica treballs forestal d'obertura d'espais oberts i manteniment de ferms de camins.